Jugadores notables Foot-ball


19-Cabedo, 23-Minguetti (Madrid) amb Molins